Společnost
 

Dnes se uskutečnila 50. schůze rozpočtového výboru PSP ČR. Jedním z projednávaných bodů byl ST 1123, jehož jsem zpravodajkou. Ministerstvo dopravy předložilo RV k posouzení finanční závazky na realizaci projektu dostavby dálnice D4 a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků.