Co považuji za největší úspěch v politické práci?

14.05.2019

Moje úspěchy jsou i úspěchy celého týmu, se kterým spolupracuji.

 • Na první místo řadím vítězství v komunálních volbách 2014 v čele vlastními silami založeného SNK "Volba pro Rotavu" , kdy mi po tříleté práci ve funkci starostky poděkovali občané důvěrou pro další volební období s výsledkem 36,4 % hlasů pro sdružení a největším počtem preferenčních hlasů
 • Návrat k finanční stabilitě města - splacením dluhů, změnou rozpočtové skladby a nastavením pravidel pro efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků
 • 20 milionová investiční akce z dotace - Zateplení ZŠ a MŠ bez jediné koruny za víceprací
 • Převzetí provozování vodního hospodářství vlastními silami - bez externí firmy
 • Snížení nezaměstnanosti ve městě o 10% - zaměstnáváním v rámci smluv na veřejně prospěšné práce (zaměstnáno je stále v průměru 35 osob)
 • Jsem autorkou úspěšných dotačních projektů v rámci Prevence kriminality (kamerový systém, asistenti prevence kriminality) od roku 2012 dosud
 • Schválení Strategie bytového hospodářství - odkoupení bytů zpět do vlastnictví města (navýšení bytového fondu o 10 %) a tím i úspěšné řešení dlužníků, nové podmínky nájemních smluv, prostupné bydlení pro sociálně znevýhodněné občany
 • Ekonomická a technická správa deseti bytových domů, které nejsou v majetku města, městským úřadem
 • Reorganizace městského úřadu - úředník kvalifikovaný a zodpovědný
 • OZV - zákaz hazardu ve městě
 • Vybudování naučné stezky Rotavské varhany
 • Zápis spolku Heimatchor do seznamu kulturního dědictví
 • Vydání knihy - Překlad pověstí o historii našeho města
 • Oslava 50. výročí povýšení Rotavy na město, předání ocenění "Srdce pro Rotavu" občanům, kteří se zasloužili o dobrou pověst našeho města

V dubnu 2019 za velký úspěch považuji vznik mandátu poslankyně PČR