50. schůze Rozpočtového výboru

03.02.2021

Dnes se uskutečnila 50. schůze rozpočtového výboru PSP ČR. Jedním z projednávaných bodů byl ST 1123, jehož jsem zpravodajkou. Ministerstvo dopravy předložilo RV k posouzení finanční závazky na realizaci projektu dostavby dálnice D4 a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků.

Jde o ojedinělý způsob realizace výstavby dálnice, a to formou projektu PPP, co je v podstatě forma partnerství státu a soukromého subjektu - koncesionáře, který na základě koncesionářské smlouvy zajistí projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu uvedeného úseku dálnice, přičemž tyto náklady koncesionáře jsou následně ze strany státu spláceny formou tzv. platby za dostupnost v období 2024 - 2049. 

Výše plateb ze strany státu je přímo navázaná na řádnou dostupnost dálnice pro uživatele a také na kvalitu přesně definovaných služeb. Rizika výstavby, provozu a obnovy v rámci životního cyklu jsou přenášena na koncesionáře. Děkuji všem kolegům za podporu sněmovního tisku a věřím, že ke stejnému výsledku dojde i Poslanecká sněmovna