17. listopad

17.11.2019


17. listopad je státním svátkem jak České, tak Slovenské republiky a pro mne je připomínkou historických událostí spjatých se studenty vysokých škol v letech 1939 a 1989.

V Londýně byl v roce 1941 vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva, aby nebyly zapomenuty události, k nimž došlo o dva roky dříve v Protektorátu Čechy a Morava, kdy byly uzavřeny české vysoké školy jako reakce na série podzimních studentských demonstrací proti nacistické okupaci. Na památku sametové revoluce v roce 1989, která znamenala přechod na demokratický systém, byl později tento den vyhlášen Dnem boje za svobodu a demokracii.

Přesto, že se rok 1939 nezaslouženě dostává do pozadí, vnímám 17. listopad jako výročí obou těchto historických událostí. Vnímám jej však také jako výročí lidských příběhů.

Osobně si každý rok čím dál tím víc přeji, aby byl 17. listopad skutečným svátkem a oslavou demokracie, uznání rovnosti, svobod a práv občanů, nikoliv nástrojem k politickým soubojům a politické sebeprezentaci.

Máme vytouženou demokracii, všichni budeme demokraticky slavit 17.listopad. Někteří se zúčastní demonstrace či jiné velkolepé oslavy s ohňostrojem, já strávím chvíle volna se svými přáteli a v myšlenkách uctím památku všech, kteří o demokracii bojovali a dnes nemohou být s námi.