Ing. Iva Kalátová

Regionální kancelář:

Boženy Němcové 1808, 356 01 Sokolov


Kancelář v poslanecké Sněmovně

Sněmovní 1, 11800 Praha - Malá Strana

 Ozvěte se mi

E-mail: kalatovai@psp.cz

Sledujte mě: Facebook / Instagram 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím tohoto formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí. 


Informace o zpracování osobních údajů:

Níže se můžete seznámit s informacemi o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s předáním vzkazu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace o zpracování osobních údajů čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (Nařízení): 

Správce osobních údajů: info@ivakalatova.cz

Rozsah poskytovaných osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, předaná zprávaÚčel poskytování osobních údajů: zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím kontaktního formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí. Doba zpracování osobních údajů: po dobu splnění účelu, tj. zajištění zpětné vazby ke vzkazu a další komunikace, která s ním souvisí.

Třetí osoby (zpracovatelé), které mohou mít přístup k osobním údajům:

 Správce pro zajištění zpracování osobních údajů využívá také své asistenty. Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Poučení o právech:

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na email (doplnit). Poskytnutí souhlasu je nicméně podmínkou pro zajištění zpětné vazby k Vámi předanému vzkazu. 


V případě, že udělený souhlas odvoláte, nebude též možné zajistit zpětnou vazbu k Vašemu vzkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. K výkonu těchto práv se můžete kdykoliv obrátit na email info@ivakalatova.cz


V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Iva Kalátová